top of page

Sociaal Pakket bij Sloop

De sloop van een woning is een grote gebeurtenis. Er komt veel op de bewoners af. En wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Samen met Huurdersplatform Nieuw Elan hebben we afspraken gemaakt over de rechten van bewoners en plichten voor Elkien bij wijkvernieuwing. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Sociaal Pakket bij Sloop en gelden voor al onze sloop en nieuwbouw projecten.

Wat zijn de belangrijkste afspraken?

- Bewoners hebben inspraak op het ontwerp door bijeenkomsten;

- Minimaal 70% van de bewoners stemt in met de sloop om de plannen door te laten gaan;

- Vergoedingen om de kosten op te vangen;

- Spelregels voor urgentie;

- Vanaf de ingangsdatum van het Sociaal Pakket duurt het nog minimaal een jaar voordat de sloop start. Zodat iedereen genoeg tijd heeft om te verhuizen.

Alle regels en afspraken leest u in de volledige versie van het Sociaal Pakket bij sloop. In de folder Sloop & nieuwbouw leggen we uit wat er gaat gebeuren.

Informatie aan bewoners

We versturen regelmatig nieuwsbrieven over de voortgang van de plannen en de vragen die we willen voorleggen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de nieuwsbrieven. Ook andere communicatie die we delen met de bewoners vindt u hier terug. 

sociaal pakket
bottom of page