waarom is wijkvernieuwing nodig?

De woningen van Elkien in het plangebied voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Dat horen we ook van bewoners. Er zijn klachten over vocht, tocht en gehorigheid. Ook de temperatuur in de woningen is niet goed te regelen. In de zomer is het te warm en in de winter te koud. 

Daarnaast maken we de woningen aardgasvrij. De nieuwe manier van verwarmen werkt alleen als de woning goed geïsoleerd is. Omdat we ook problemen als verzakking, brandveiligheid, asbest en rioleringsproblemen op willen lossen is sloop/nieuwbouw vaak de beste oplossing.

klik op de kaart voor vergroten

wat gebeurt er met uw woning?

Binnen het plangebied van Elkien is op basis van onderzoek bepaald dat de meeste woningen gesloopt worden. Deze zijn niet geschikt om nog te verbeteren. ​Van een aantal woningen onderzoeken we nog of sloop of woningverbetering de beste optie is. Dat zijn nu nog de woningen aan het Gangboord [I]. De afweging zal medio 2026 plaatsvinden en daarmee het sluitstuk vormen van de wijkvernieuwing. De bewoners van deze woningen worden hierbij betrokken.

 HES bouwblokken 2021.001.jpeg
 

wijkplan

Om haalbare plannen voor de toekomstbestendige wijk te maken, spreken we kaders af met de gemeente. We houden daarbij rekening met de bestaande situatie. We weten nu wat wel en niet kan.

Deze kaders vormen het wijkplan. De plankaart laat zien waar ruimte is voor gebouwen, groen en parkeren.

De kaders waar we rekening mee moeten houden zijn:

  • In verband met de riolering blijven de straten op dezelfde plek

  • Het Eiland blijft een groene wijk, het bestaande groen is onderdeel van de nieuwe plannen

  • De woningen worden aardgasvrij en duurzaam

  • De ruimtes waar we mogen bouwen liggen vast, dit noemen we bouwvlakken

  • De maximale hoogte van de nieuwbouw is bepaald

  • Er komt extra ruimte om voldoende parkeerplaatsen aan te leggen

  • Het aantal woningen blijft ongeveer gelijk

 

bebouwing

Elkien is van plan om een groot deel van de woningen in het plangebied te vervangen door nieuwbouw. In het wijkplan hebben we de bouwvlakken vastgelegd en wat de maximale hoogte van de gebouwen mag worden.

groen en bomen

Bewoners en bezoekers waarderen het groen in de wijk.

In het plan maken we ruimte om nog meer groen en bomen toe te voegen. Bijvoorbeeld aan de Vrijbuiterstraat of langs het water. Zo wordt het aantrekkelijk om een rondje door de wijk te maken.

parkeren

Binnen het plangebied is er niet altijd voldoende ruimte voor parkeren. In sommige straten staat de auto op de stoep. In het plan houden we rekening met de aanleg van voldoende parkeerplaatsen. We willen dat de straat veilig is en dat de stoep alleen voor voetgangers is.