top of page

meest gestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de wijkvernieuwing. De meest gestelde vragen en antwoorden hebben we op een rij gezet.

We hebben ze ingedeeld per onderwerp. Door te klikken in het menu hiernaast gaat u naar sneller naar het onderwerp.

Staat uw vraag er niet bij?

Laat het ons weten via dit formulier.

algemeen
onderhoud
verhuizen
sloop
Waarom maakt Elkien plannen voor de wijk?

We vinden het belangrijk dat onze huurders fijn wonen en we weten dat de woningen op Het Eiland niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen. Er zijn veel klachten over vocht, tocht en gehorigheid. Waarom we de wijk vernieuwen en wat we precies gaan leest u hier

Wat is het plangebied?

Het plangebied is het deel van de wijk waar vooral portiekflats, een aantal gezinswoningen en galerijflats van Elkien staan. Deze woningen zijn net na de oorlog gebouwd en nu sterk verouderd. Het plangebied kunt u op deze kaart bekijken.

Wat wil Elkien huurders bieden?

Iedereen verdient een thuis en Elkien zet zich in om dat mogelijk te maken. Elkien biedt mensen met bescheiden inkomens betaalbare, duurzame en passende woningen. Daarnaast werken we samen met bewoners aan een plezierige, veilige en leefbare woonomgeving. 

Wat is een wijkplan?

Om de haalbare plannen voor de toekomstbestendige wijk te maken spreken we kaders af met de gemeente. Dit noemen we het wijkplan. We houden daarbij rekening met de bestaande situatie. We weten wat wel en niet kan. De kaders waar we rekening mee houden vindt u hier

Is het wijkplan al af?

Ja, het wijkplan is klaar en staat op de website. Maar het wijkplan is pas definitief als de gemeente en Elkien dit plan goedkeuren. Dit is een formele stap in het proces waarvoor de gemeente een bestemmingsplan procedure voert.

Wat is een buurtplan?

Met het wijkplan als kader maken we het buurtplan per deelgebied. We gaan dan een paar jaar voor de uitvoering met bewoners, omwonenden en betrokkenen in gesprek. Omdat het plangebied groot is, doen we dat per deelgebied. Wat in het buurtplan staat lees je hier. Met het buurtplan van deelgebied 1 zijn we druk bezig en in gesprek met bewoners. Eind 2022 verwachten we met het buurtplan voor deelgebied 2 te starten.

Wat is een woningplan?

Na het maken van het buurtplan verdelen we de deelgebieden in bouwblokken (fases). Met de bewoners van deze bouwblokken gaan we in gesprek over het woningplan. Meer over het woningplan lees je hier. De volgorde van uitvoering per bouwblok vindt u hier

Ik wil graag meedenken. Waar kan ik me aanmelden?

Bewoners en omwonenden kunnen meedenken over de plannen voor Het Eiland. Dat kan bijvoorbeeld als wijkambassadeur. Ook kunt u een tip insturen of onze enquête invullen. Meedenken kan op deze pagina. 

Ikoon_webcare.png
Waar kan ik nu al terecht met mijn vragen?

Iedere dinsdagmiddag zijn we aanwezig in de Buurtvalk voor het inloopspreekuur. U kunt voor al uw vragen en zorgen binnenlopen of contact opnemen met de Projectleider Sociaal of Adviseur Bewonerszaken. Hun contactgegevens vindt u hier. Meer informatie over het spreekuur vindt u hier. Toch liever digitaal uw vraag insturen? Dat kan via het formulier bovenaan deze pagina. 

Ikoon_Hamer_edited.png
Worden de woningen in het plangebied nog wel onderhouden?

Onderhoud wordt aangepast uitgevoerd en is afhankelijk van de tijdsduur wanneer uw woning aan de beurt is. Als er aan de binnenkant van de woningen gebreken zijn dan kunt u contact opnemen met Elkien om een reparatieverzoek in te dienen. Uw woning moet wel veilig blijven. Maar grote ingrepen zoals het vervangen van een keuken of douche proberen we te voorkomen. 

Ikoon_renovatie_Magenta_edited.png
Waarom gaan jullie slopen?

De ruim 300 oude woningen van Elkien in het hart van de wijk voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Van Het Eiland make we een duurzame en fijne wijk. Meer informatie over waarom we slopen leest u hier

Ikoon_renovatie_Magenta_edited.png
Wordt mijn woning gesloopt?

Bijna alle woningen in het plangebied zullen we slopen. Er zijn enkele woningen waarbij we twijfelen over sloop of woningverbetering. Daarvoor wordt nader onderzoek gedaan. De bewoners van deze woningen worden hierbij betrokken. Op deze pagina leest u welke woningen dat zijn. 

Ikoon_renovatie_Magenta_edited.png
Wanneer wordt mijn woning gesloopt?

We beginnen bij de woningen die er technisch het slechtste aan toe zijn. Zo verwachten we te starten bij bewoners waarbij de nood het hoogst is en onderhoud erg lastig. De kwaliteit van de woning bepaald dus de volgorde. En in sommige situaties is het praktisch om de woningen ernaast ook mee te nemen als onderdeel van het bouwblok. Zoals bijvoorbeeld een aantal woningen aan de Zeilstraat die daarom ook in bouwblok 1 vallen. De indeling van de fases en de geplande jaren waarin we willen slopen en nieuwbouwen vindt u hier.

Ikoon_renovatie_Magenta_edited.png
Hoeveel woningen bouwen jullie terug na de sloop?

We willen meer sociale huurwoningen terugbouwen omdat er veel vraag is naar woningen. Maar de precieze aantallen weten we nog niet omdat we nog werken aan de buurt- en woningplannen.

Ikoon_Sleutel_Magenta_edited.png
Komen er ook koopwoningen bij?

Nee er komen geen koopwoningen bij. Elkien bouwt alleen betaalbare sociale huurwoningen. We zijn ook niet van plan grond te verkopen. 

Ikoon_Sleutel_Magenta_edited.png
Kunnen alle bewoners terugkeren in de nieuwe wijk?

We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil ook kan terugkeren in de nieuwe wijk. Daarom maken we het voor iedereen mogelijk een nieuwe woonplek te vinden. Samen maken we de puzzel om een passende woning te vinden. Soms lukt het om door te stromen naar een woning van uw wensen. Dat lukt niet altijd, maar wij bieden altijd een vervangende woning van een betere kwaliteit dan uw huidige woning. Er zijn altijd huurders die niet willen terugkeren in de wijk. Ook voor deze huurders maken we het mogelijk een nieuwe woning te vinden, die vergelijkbaar is met uw huidige woning op basis van grootte of type woning. 

Ikoon_Sleutel_Magenta_edited.png
Waar moet ik naartoe als mijn woning wordt gesloopt?

Per bouwblok gaan we persoonlijk met bewoners in gesprek over de mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld met urgentie zelf zoeken naar een woning. Wanneer het Sociaal Pakket in gaat krijgt u urgentie voor een zelfde type huurwoning van Elkien. Of u kunt tijdelijk naar een wisselwoning van Elkien om daarna terug te keren in de nieuwbouw. Meer informatie vindt u hier.

Ikoon_Sleutel_Magenta_edited.png
Moet ik ook verhuizen als mijn woning wordt verbeterd?

Bijna alle woningen op Het Eiland zullen we slopen. Als we toch bestaande woningen gaan verbeteren willen we dat bewoners tijdens de verbetering in hun woning blijven. Of dat kan, hangt af van het plan en uw persoonlijke situatie. 

Ikoon_Sleutel_Magenta_edited.png
Kan ik terugkeren op dezelfde plek?

In principe heeft u als eerste recht om terug te keren op dezelfde plek. Maar bij sloop is de kans aanwezig dat we de nieuwe woningen niet op precies dezelfde plek terugbouwen. We kijken dan met bewoners naar een eerlijke en passende oplossing. We maken hiervoor toewijzingsafspraken. Dat doen we samen met huurdersplatform Nieuw Elan. Zo zorgen we ervoor dat toewijzen van nieuwe woningen eerlijk verloopt. 

Ikoon_Sleutel_Magenta_edited.png
Kan ik dezelfde buren krijgen?

Samen met bewoners kijken we naar de mogelijkheden. We houden bij de toewijzing zoveel mogelijk rekening met uw wensen. De woning moet wel passend zijn bij uw inkomen en uw gezinssamenstelling. 

Ikoon_Sleutel_Magenta_edited.png
Krijg ik een vergoeding als ik moet verhuizen?

U heeft bij verhuizing recht op een verhuiskostenvergoeding zodra het Sociaal Pakket is afgekondigd. Samen met huurdersplatform Nieuw Elan maken we hier afspraken over. Deze zijn vastgelegd in het Sociaal Pakket bij de sloop. Meer informatie over het Sociaal Pakket vindt u hier.

Ikoon_Hart_Dicht_edited.png
Wanneer wordt het Sociaal Pakket afgekondigd?

De plannen worden per bouwblok uitgevoerd, dus wordt het Sociaal Pakket ook in delen afgekondigd. Samen met Huurdersplatform Nieuw Elan maken we hier heldere afspraken over voor Het Eiland. Meer over het Sociaal Pakket leest u hier.

Ikoon_Hart_Dicht_edited.png
Als ik eerder verhuis heb ik dan ook recht op de verhuiskostenvergoeding?

De verhuiskostenvergoeding is onderdeel van het Sociaal Pakket bij sloop. U heeft pas recht op de verhuiskostenvergoeding wanneer dit Sociaal Pakket is afgekondigd. Verhuist u eerder dan heeft u geen recht op een vergoeding. 

Ikoon_Hart_Dicht_edited.png
Wat doen jullie met de lege woningen?

Woningen die nu, een ruime tijd voor de sloop, worden opgezegd, worden nog regulier verhuurd. Als er voor een complex een Sociaal Pakket is afgekondigd worden opgezegde woningen niet meer regulier verhuurd. Om de leefbaarheid te behouden worden de woningen tijdelijk met een leegstandscontract verhuurd via een leegstandsbeheerder. Hier hebben we goede ervaringen mee. Tijdelijke huurders zijn bijvoorbeeld mensen die snel een woning nodig hebben door een echtscheiding of vanwege hun studie in de omgeving. Elkien zal ook woningen vrijhouden die we nodig hebben als wisselwoning voor bewoners die tijdens de nieuwbouw naar een tijdelijke woning moeten. 

Ikoon_Hart_Dicht_edited.png
Wat doen jullie om de komende jaren de wijk leefbaar te houden?

Samen met de gemeente maken we een plan om de wijk ook tijdens de uitvoering zo leefbaar mogelijk te houden. Ook met bewoners maken we hier afspraken over. Heeft u hier ideeën over? Geef het dan door via dit formulier.

Ikoon_Hart_Dicht_edited.png
Gaan jullie ook iets doen aan de veiligheid en overlast in de wijk?

Om het gevoel van veiligheid en mate van overlast te verbeteren in de wijk is een sociaal netwerk belangrijk. Wij proberen dit te versterken door nog meer samen te werken met partijen zoals de politie en het sociaal wijkteam. Hierbij is ook uw inbreng en melding van belang. Niet alleen bij overlast, maar ook bij zorgen over uw buren. Jillis de Wolf is hiervoor het aanspreekpunt namens Elkien. De wijkagent Bas Vogelzang heeft hier ook een belangrijke rol in. U kunt contact met hen opnemen of komt u gerust eens langs tijdens het spreekuur op dinsdagmiddag. 

Ikoon_notitie.png
Bevriezen jullie de huur als er een definitief sloopbesluit ligt?

Met Nieuw Elan hebben we afgesproken dat we de huur bevriezen op het moment dat we zeker weten dat een complex gesloopt wordt. Dat is zeker op het moment dat het Sociaal Pakket bij sloop wordt afgekondigd. Het bevriezen van de huur gaat altijd in afstemming met Nieuw Elan. Voor Het Eiland hebben we ook besloten om geen huurverhoging meer op te voeren wanneer de sloop binnen zes jaar gepland staat, en bewoners hiervan op de hoogte zijn.

Ikoon_notitie.png
Worden de nieuwe woningen duurder?

Het Eiland blijft een volkswijk waar iedereen welkom is. Elkien kiest voor betaalbare huurwoningen. De huur van de nieuwe sociale huurwoningen zal wel hoger zijn dan die nu is. Maar wel een huur die bereikbaar is voor huurders met recht op huurtoeslag. De woningen hebben meer comfort, ze zijn erg goed geïsoleerd tegen kou en geluid van buren of van buiten. Het is daardoor ook anders wonen in een nieuwbouw woning. Afhankelijk van uw energieverbruik kunnen lagere kosten voor energie de hogere huur deels of volledig opvangen. 

Ikoon_notitie.png
Kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?

In de brief van de huurverhoging staat hoe en waarom u bezwaar kunt aantekenen. Er zijn maar een paar mogelijkheden dat uw bezwaar wordt toegewezen. Als u bezwaar indient krijgt u altijd antwoord van Elkien. Als u lid bent van Nieuw Elan kunnen zij u ook ondersteunen.

Ikoon_Klaver_edited.png
Gaan alle nieuwe woningen van Elkien van het gas af?

Alle nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluiting meer. Dat is een eis van het bouwbesluit en geldt voor alle nieuwbouwwoningen in Nederland. Hoe de woningen straks wel verwarmt worden hangt ook af van de plannen voor de aardgasvrije wijk voor Het Eiland. Meer informatie over de aardgasvrije wijk, leest u op de website van de gemeente. Die vindt u hier.

Ikoon_Klaver_edited.png
Gaan de andere woningen in de wijk ook van het gas af?

Hier zet de gemeente zich voor in. Meer informatie over de aardgasvrije wijk leest u op de website van de gemeente. Die vindt u hier.

Ikoon_Klaver_edited.png
Welke oplossing is er straks voor de verwarming?

Daar hebben we nog geen keuze in gemaakt. Er zal een nieuw systeem komen voor de nieuwbouwwoningen. We kiezen voor een oplossing die voor bewoners betaalbaar is, comfortabel, gebruiksvriendelijk en niet onverwacht voor hoge kosten kan zorgen. We houden u daarvan op de hoogte. 

Ikoon_Klaver_edited.png
Ik ben het niet eens met de veranderingen...

We zijn benieuwd waar u het niet mee eens bent en wat uw zorgen zijn. U bent vast niet de enige. Deelt u dit vooral met ons. Misschien kunnen we samen een passende oplossing vinden. Wilt u er niet met Elkien over praten? Dan kunt u ook bij Nieuw Elan terecht. Zij zijn nauw betrokken als huurdersplatform. Contactgegevens vindt u hier.

Ikoon_Boom_edited.png
Is er straks voldoende parkeerruimte?

Het liefst parkeren we voor de deur. Maar parkeren neemt ook heel veel ruimte in. Ruimte die gedeeld moet worden met ruimte voor groen, voetgangers en fietsers. Samen met de gemeente zijn er kaders afgesproken over het parkeren. Als onderdeel van de nieuwe plannen worden goede parkeerplaatsen meegenomen. Zo willen we dat er niet meer op de stoep geparkeerd wordt door parkeervakken aan te leggen. Meer informatie over parkeren vindt u hier.

Ikoon_Boom_edited.png
Gaan jullie ook iets doen aan verkeersoverlast?

De gemeente gaat de wegen niet verplaatsen en de aanpassingen zullen beperkt zijn. Bij het maken van het buurtplan en woningplan hebben we wel aandacht voor de verkeersveiligheid. Elkien stemt mogelijkheden en kansen af met de gemeente.

Ikoon_Boom_edited.png
Wordt de groene ruimte aangepast?

Samen met de gemeente en bewoners kijken we welke functie de groene ruimte krijgt. In het buurtplan en woningplan wordt dat verder uitgewerkt. Meer informatie over groen vindt u hier.

Ikoon_Boom_edited.png
Sluiten jullie ook glasvezel aan?

Hier hebben we ons nog niet in verdiept, maar het is wel een mooie kans! We gaan dit samen met de gemeente onderzoeken. 

Ikoon_Boom_edited.png
Komen er ook ondergrondse afvalcontainers?

Dit verwachten we wel. Tijdens de ontwikkeling van het woningplan kijken we naar de mogelijkheden in overleg met de gemeente.

leefbaarheid
huur
energie
openbare ruimte
bottom of page