top of page

Deelgebied 2

Het plangebied is opgedeeld in 4 deelgebieden. Per deelgebied maken we een buurtplan. Het buurtplan maken we samen met bewoners en omwonenden. We gaan in gesprek over:

  • de plaats en hoogte van de gebouwen

  • het type woning

  • de vorm en de kleuren

  • de indeling van het groen

  • de ruimte voor parkeren

De gemeente heeft hier ook een belangrijke stem in. Waar het kan, doen we het samen.

 

De deelgebieden verdelen we daarna in fases. Dit zijn de bouwblokken. Deelgebied 2 bestaat uit:  

Fase 2

  • Zwaardstraat 1 t/m 48

  • Drakenstraat 32 t/m 38

  • Houkeslootstraat 23 t/m 69

230425 fasering april.JPG

Buurtplan 2

De ruwe plannen voor Buurtplan 2 zijn klaar!

Elkien wil alle woningen van deelgebied 2 slopen en vervangen door nieuwbouw. Wij hebben drie mogelijke modellen met nieuwbouwwoningen met ieder een eigen plattegrond uitgewerkt. Deze zijn tijdens de inloopbijeenkomst op 27 juni voorgelegd aan bewoners en omwonenden. Welk model spreekt het meeste aan? En waar hebben bewoners moeite mee? Bekijk de drie modellen hieronder. In de informatiefilm lichten we de modellen en de stappen toe. Met alle reacties werken we het plan uit naar een definitief Buurtplan 2. 

Fase 2

De deelgebieden zijn opgedeeld in fases. De fases zijn genummerd van 1 tot en met 6. Dit is de volgorde van de sloop en nieuwbouw. Voor iedere fase maken we een woningplan. Bewoners denken mee over de indeling van de woning, de tuin, parkeerruimte of bergruimte. Het woningplan voor fase 2 wordt gemaakt als Buurtplan 2 klaar is. 

bottom of page