planning

De komende 10 jaar gaan we aan de slag op Het Eiland. De sloop en nieuwbouw werkzaamheden starten niet eerder dan in 2023. In het wijkplan staan de kaders voor de nieuwe wijk.  Na het wijkplan maken we het buurtplan en woningplan.

Buurtplan

Per deelgebied maken we een buurtplan. We gaan een paar jaar voor de uitvoering met bewoners, omwonenden en betrokkenen in gesprek over:

  • de plaats en hoogte van de gebouwen

  • het type woning

  • de vorm en de kleuren

  • de indeling van het groen

  • de ruimte voor parkeren

De gemeente heeft hier ook een belangrijke stem in. Waar het kan, doen we het samen. In het voorjaar van 2022 beginnen we met het buurtplan voor deelgebied 1. 

Woningplan

De deelgebieden verdelen we daarna in bouwblokken. Met deze bewoners gaan we gesprek over het woningplan. Bewoners denken mee over de indeling van de woning, de tuin, parkeerruimte of bergruimtes. De volgorde van uitvoering per bouwblok staat in het kaartje met de planning. 

Hier staan we!