top of page

Deelgebied 3

Het plangebied is opgedeeld in 4 deelgebieden. Per deelgebied maken we een buurtplan. Het buurtplan maken we samen met bewoners en omwonenden. We gaan in gesprek over:

 • de plaats en hoogte van de gebouwen

 • het type woning

 • de vorm en de kleuren

 • de indeling van het groen

 • de ruimte voor parkeren

De gemeente heeft hier ook een belangrijke stem in. Waar het kan, doen we het samen.

 

De deelgebieden verdelen we daarna in fases. Dit zijn de bouwblokken. Deelgebied 3 bestaat uit:  

Fase 5

 • Drakenstraat 3 t/m 39

 • Roerstraat 1 t/m 35

 • Larkstraat 4 t/m 18

 • Vrijbuiterstraat 3 t/m 21

 • Zeilstraat 14 t/m 38

230425 fasering april.JPG

Fase 4

 • Drakenstraat 28 en 30

 • Kielstraat 1 t/m 35

 • Roerstraat 2 t/m 32

 • Vrijbuiterstraat 23 en 25

Fase 4 en 5

De deelgebieden zijn opgedeeld in fases. De fases zijn genummerd van 1 tot en met 6. Dit is de volgorde van de sloop en nieuwbouw. Voor iedere fase maken we een woningplan. Bewoners denken mee over de indeling van de woning, de tuin, parkeerruimte of bergruimte. 

Buurtplan 3

Elkien wil alle woningen van deelgebied 3 slopen en vervangen door nieuwbouw. We starten met dit buurtplan als het buurtplan voor deelgebied 2 klaar is. En ongeveer 2 tot 3 jaar voor de geplande sloop. De sloop en nieuwbouw voor dit gebied staat gepland in 2028 - 2029.

bottom of page