top of page

Wijkvernieuwing Het Eiland 

De wijk Het Eiland kenmerkt zich door zijn bijzondere ligging. Het is omringd door water en slechts bereikbaar via één brug. Vandaar de naam Het Eiland. Deze waterrijke, groene omgeving, dichtbij het centrum is een fantastische plek om te wonen. 

Elkien werkt samen met bewoners aan een wijk waar het prettig en betaalbaar wonen is. Waar jong en oud zich thuis voelt.

De ruim 300 woningen van Elkien in het hart van de wijk voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Tijd om aan de slag te gaan. Van Het Eiland maken we een duurzame en fijne wijk. Dat doen we vooral door sloop en nieuwbouw. We bouwen ongeveer 64 woningen meer terug dan er nu zijn. De woningen sluiten we aan op een aardgasvrij netwerk. De gemeente en Elkien werken samen met de bewoners aan een nieuwe wijk. De gemeente vernieuwt het groen en de openbare ruimten in de wijk.

plangebied

Wat gebeurt er wanneer in de wijk?

Elkien gaat aan de slag in het plangebied
Het plangebied is dat deel van de wijk waar
vooral portiekflats, een aantal gezinswoningen en galerijflats van Elkien staan. Deze woningen zijn net na de oorlog gebouwd en nu sterk verouderd. Daarom valt er veel te verbeteren aan de kwaliteit en het energieverbruik van de woningen. 


De wijk is opgedeeld in vier deelgebieden
Daarna zijn de deelgebieden weer opgedeeld in fases. De fases zijn genummerd van 1 tot en met 6. Dit is de volgorde van de wijkvernieuwing. 


Op het kaartje ziet u hoe de wijk is opgedeeld
En in welk jaar iedere fase naar verwachting aan de beurt is. De totale wijkvernieuwing gaat minsten 10 jaar duren. 

230425 fasering april.JPG

We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft. De meest gestelde vragen hebben we alvast op een rij gezet.

Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons dan weten.

vragen?

Bewoners weten zelf het beste hoe wonen op Het Eiland is.
Daarom maken we de plannen samen.
Bent u bewoner? Praat en denk dan mee! Laat vooral uw mening horen.
We nodigen u graag uit. 

meedenken?

informatie aan bewoners

We hebben regelmatig contact met bewoners en informeren mensen door onder andere nieuwsbrieven te sturen.

Bijvoorbeeld over het Sociaal Pakket.

Wilt u weten welke informatie bewoners hebben gehad?

bottom of page