top of page

parkeren

We vinden het belangrijk dat er in de toekomst voldoende parkeerplaatsen zijn. Hier is in het wijkplan al rekening mee gehouden.​ Dat is één van de redenen waarom we een aantal straten willen verbreden. Op die manier hebben we extra ruimte voor auto's zonder dat dit ten koste gaat van het groen. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor een veilige stoep voor voetgangers.

Op de kaart is te zien waar parkeerplaatsen kunnen komen. Bij de uitwerking van het buurtplan weten we hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn en komen we met een inrichtingsvoorstel voor de straat.

 

bebouwing

kaart

bottom of page