top of page

informatie aan bewoners

We versturen regelmatig nieuwsbrieven over de voortgang van de plannen en de vragen die we willen voorleggen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de nieuwsbrieven. Ook andere communicatie die we delen met de bewoners vindt u hier terug. 

sociaal pakket

sociaal pakket

Nieuwsbrieven & documenten

nieuwsbrief 2 / dec 2020

nieuwsbrief 3 / feb 2021

Praatplaat Sociaal Pakket

gezamenlijke nieuwsbrief / mrt 2021

nieuwsbrief 4 / okt 2021

nieuwsbrief 5 / feb 2022

nieuwsbrief 6 / juli 2022

Sociaal Pakket bij sloop

Samen met Huurdersplatform Nieuw Elan hebben we afspraken gemaakt over de rechten van bewoners en plichten voor Elkien bij wijkvernieuwing en woningverbetering. Deze afspraken gelden voor al onze projecten.

Wat zijn deze afspraken in hoofdlijnen?

- inspraak op het ontwerp door bijeenkomsten

- minimaal 70% van de bewoners is akkoord om plan door te laten gaan.

- vergoedingen om de kosten op te vangen.

- spelregels voor urgentie

 

Sociaal pakket bij sloop
Uw woning wordt gesloopt, wat betekent dat voor u? 
In dit document leggen we u alle stappen uit. 

 

 

 

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Helga Hoornveld

of met het Huurdersplatform Nieuw Elan.

U kunt ook gebruik maken van ons vragenformulier.

bottom of page