top of page

groen en bomen

In het wijkplan is gekeken waar mogelijkheden liggen voor extra groen en bomen. Door de bebouwing op een aantal plekken verder van de straat te plaatsen ontstaat er ruimte voor een groenstrook of een speelterrein. Dat maakt de wijk aantrekkelijk en uitnodigend. 

 

Vanuit de Larkstraat kan een groene verbinding gemaakt worden met het plantsoen langs het water. Aan de noordzijde van het plangebied is het plantsoen verbreed zodat het hier als voetganger aantrekkelijker wordt om langs het water te lopen. In het buurtplan wordt de indeling van groen, gebouwen en parkeren verder uitgewerkt. 

bebouwing

kaart

bottom of page