bebouwing

De nieuwbouw in het plan zal voor een groot deel bestaan uit appartementen. De bouwvorm en de hoogte zal variëren om zo goed mogelijk aan te sluiten op de omgeving. Daarnaast kunnen er ook rijenwoningen voor 1 of 2 persoonshuishoudens worden gebouwd.

Bij de uitwerking van het buurtplan zal het aantal woningen en het type worden bepaald. 

In het wijkplan is de maximale hoogte vastgelegd. Op twee plekken in het plangebied is er ruimte voor hoge gebouwen. Bij de entree van de wijk aan de Valkstraat en aan de Vrijbuiterstraat ter hoogte van de Roerstraat waar het bouwblok grenst aan een driehoekig plantsoen. Dit zijn de gele stippen op de kaart.

kaart